O nás...

     ?udová hudba pod vedením Michala Lazara Vám ponúka hudobnú produkciu v podobe slovenského, ?eského, ma?arského a cigánskeho folklóru, slovenských i svetových evergreenov, country, známych populárnych melódií z celého sveta, ale aj klasiky, kde treba spomenú? najznámej?ie skladby Lehára, Offenbacha, Brahmsa, Liszta, Strausa, Bacha a iných známych skladate?ov. Samozrejme, podstatnú ?as? ná?ho repertoáru tvoria slovenské ?udové piesne z okolia Nitry, Hontu, Podpo?ania, Myjavy, Liptova a východného Slovenska.

?udová hudba Michala Lazara

Na?a cimbalová hudba má za sebou ú?inkovanie v rôznych kútoch Slovenska a to najmä v okolí Topol?ian, Partizánskeho, Bratislavy, Nitry, Pie??an a ?iliny.

Cimbalová hudba pôsobí v základnom zlo?ení:

Ponúkame taktie? mo?nos? obohati? Vá? kultúrny program o vystúpenie tane?ných párov v ?udových krojoch v sprievode na?ej ?udovej hudby.